HARIDUS ja DISAIN PANID LEIVAD ÜHTE KAPPI HARIDUSDISAINI KESKUSES!

Me usume, et pinnapealsusel ei ole enam ruumi, muutus algab minust enesest ja lahendusprotsesside tegelik väärtus avaldub eelkõige õigetes küsimustes.

Meie missioon on tuua tõsised probleemid nähtavale, neile ausalt ja enesekriitiliselt otsa vaadates, neile väärikalt aega ning ressursse panustades ja süvitsi ning koostöiselt lahendusi otsides.

MIDA ME SEAL SIIS TEEME?

 

Me kavandame ja viime läbi teekondi, mille käigus te õpite ise disainima haridust, sekkudes hetkel aktuaalsesse, kuid suuremat tervikut arvestades. See teekond hõlmab nii üksikisiku kui organisatsiooni arengut ja vajadusi, sisaldades rohkeid avastusi, eneseleidmist ja koosõppimist, haridusdisaini printsiipide ja metoodika rakendamise kaudu.

HARIDUSDISAIN

... on raamistik,

kus kohtuvad haridus -ja disainiprintsiibid,

haridustegelikkuses rakendudes ning tasakaalu poole püüeldes.

HARIDUSDISAINI METOODIKA

... eesmärk on tuvastada komplekssust süsteemides ja mõista seal aset leidvaid olukordi, eesmärgil kavandada sekkumisi, mis aitaks kestlikke lahendusi luua ning selles enda rolli ja panust teadvustada.

HARIDUSDISAINI KESKUS

... panustab haridusvaldkonnas tervikuna, nii mikro, meso kui makro tasandil, õpiteekondade disainimisest kuni õpetajate järelkasvu temaatikani.

MIS

 

HARIDUSDISAIN

Rakendades hariduse, disaini ja jätkusuutlikkuse printsiipe, julgustame hariduse valdkonna inimesi haridustegelikkust mõtestama, selleks et soovitud suunas muutust kavandada...

MIKS

 

PÕHJUS

Me võime olla suurepärased spetsialistid, kuid alles hetkest kui hakkame enda tegevuse kaugemaleulatuvat mõju analüüsima, tekib meis ka katkise maailma taustal lootus...

KES

 

MEESKOND

Rühmaga võib lehti riisuda! Asi korras. Kui seal toimub vennastumine, tore! Kui on eesmärk pikemalt toimida, on vaja tugevat alust ja vundamenti ehk meeskonda...

KUIDAS

 

TEHTUD TÖÖD

Iga teekond on eriline - selle hetke ja osalejate nägu. Siit leiad valiku meie põnevamatest retkedest.

 

 

 

MEIE PARTNERID JA TOETAJAD