ÕPETAJATE MIKS

Usaldades protsesse,

saame alles tagasi vaadates aru milleks seda vaja oli...

 

"Kirjanduse õpetajana ikka küsin miks. Aga hariduses ei ole ma kunagi küsinud miks küsimust."

"Kiirelt sai selgeks, et meid ei ole treenitud tegema muutusi süsteemselt..."

"Üllatus oli see, et kui massiivne eeltöö lõpuks tehtud sai, siis langesid asjad omale kohale iseenesest."

"Paneb hästi mõtlema. Kogu aeg räägime sellest, kui hea on leida inimene, kes sind toetab, aga kuskilt peavad need ka ju tulema. :D Ei saa lähtuda põhimõttest, et minu vajadusi tuleb täita, aga vastu sama ei ole valmis tegema."

"Minus tekkis sügav soov enda tööd parendada ja mõtestatumaks muuta. Muutuseks eneses vajasin koostööd ja mõttekaaslasi."

"Grupis tekkis mõtteühtsus, saame asjadest ühtmoodi aru ja kuna vaidlesime kõik koos läbi, on ka valmidus tegutseda. Laiem muutus on ilmselt veel tulemas."

"Ma tunnen, et see disainiklubi oli üks suuremaid argumente, miks ma julgesin kogu kooli juhtmentori rolli üle võtta."

"Ma arvan, et kõige suurem takistus inimesel ongi tema ise, tema mõttesuund ja motivatsioon. Kas ma tahan seda muutust või ei taha. Siin annab jõudu ühtne tiim, kus kedagi ei jäeta maha ning ma tajun, et kuulun kuhugi."

"Tajusime, kui äge on midagi muuta, kui on õiged tööriistad. Pikema perspektiivi vaatlemine muutus omasemaks."

"Kas see on nagu see mõte, et kui ma TUNNEN, et ma teen õigesti, siis ma ei peaks seda nii VAIKSELT õigesti tegema?"

"Ma oma arust olen viimased 25 aastat samamoodi tunde teinud, kuid me oleme ehk paljusid asju teinud ka puhtalt tunnetuslikult pinnalt õigesti. Mõttekaaslasi on ka olnud alati muidugi, aga on tõesti tore, et on mingi organiseeritud üksus tekkinud, kes sama asja ajab ja samamoodi mõtleb"

"Argument – protsess võimaldab meeskonnal läbi arutluste jõuda nende jaoks kõige õigema tulemuseni. Lahendust ei saa sisse osta."

MEIE ISIKLIK MIKS

mis meid käivitas

Isiklikku suhet ja vajadust sisaldav teekond seob tugevamalt ning kasvatab vastutust...

 

 

Õpetamine, mille mõju ei jäänud püsima

Erinemine ülejäänud kollektiivist

Üksiku hundina toimimine

Pidev kiirustamine

Pealiskaudsed arendustegevused

Kaasamõtlejate vajadus

Mentorluse vajadus

Näiline vastamine ootustele

Teooria lahknemine praktikast

Oma õpetamiskäsitluse arendamine

MEIE PROFESSIONAALNE

MIKS

Kuitahes väikese sekkumise puhul tuleb lähtuda suuremast tervikust...

 

Aastatepikkune kogemus näitas, et disainiõppe läbiviimine koolis, mille kultuur ja toimimine disainerlikku mõtlemist ei toeta, ei ole eriti viljakas.

Õppeaine devalveerub, kui seda igapäevase rakendamise tasemel ei väärtustata.

Järeldus: disainerliku mõtlemise avaldumine koolis läbivalt igapäevategevustes, loob suurema võimaluse nende omandamiseks kui eraldiseisev õppeaine.

 

Siit sündis HARIDUSDISAINI idee...