DISAINILAAGER NODI

koosdisain, meetodid, tööriistad, meeskonnatöö, hoolimine, ühes hingamine 

PAREM JAANITULI

KOSE VALLAS

jätkusuutlik koosdisain, kaugemaleulatuva mõju analüüs, käitumismustrite murdmine, põlvkondadeülene koostöö 

LOOVTÖÖ ja DISAINIPROTSESS

disainiprotsess, analüüs, kompositsioon, vormistamine, kommunikatsioon, avalik esitlus

 

DISAINIMEETODID AVALIKUL SUHTLUSEL

suhe iseendaga, publikuga, esitlusega,

disainimeetodid-tööriistad, treening,

teadvustatud kompetents, jätkusuutlik areng

KOOSDISAIN ÜLDHARIDUSES

koosdisain, õpikaared,

soovitud olukord ja selle kaugemaleulatuv mõju

MEESKOND KUI ÕPIKOGUKOND

kuuluvus, motivatsioon, hoiakud, väärtused, ootused, kompetents,õpivajadus, eesmärk